Design thinking

Design Thinking sposób tworzenia innowacji.

Przedsiębiorstwa poszukując metod i narzędzi, które pozwolą na wdrożenie nowych koncepcji, coraz częściej zwracają swoją uwagę w kierunku metodyki myślenia projektowego (Design Thinking) Design Thinking jest to metodologia oparta na głębokim zrozumieniu potrzeb a także problemów użytkowników. Prowadzi do kreowania nowych, innowacyjnych produktów, czy też usług poprzez usystematyzowany proces.
W ujęciu kształtowania strategii firmy design thinking to proces, który jest zorientowany na człowieka i opiera się na obserwacji, współpracy, szybkiej nauce, wizualizacji pomysłów, szybkim prototypowaniu, przy jednoczesnym wykorzystaniu analizy biznesowej. Koncepcja ta z pewnością wymaga zmian w strukturze firmy, procesach oraz normach kulturowych w przedsiębiorstwach. Jest to zaangażowanie metod obserwacji, etnografi i, słuchania, patrzenia i obserwowania w celu zrozumienia ludzkich potrzeb (koncepcja bazuje na głębokim zrozumieniu potrzeb) To poszukiwanie środka pomiędzy biznesem i sztuką, strukturą i chaosem, intuicją i logiką, pomysłem i jego wdrożeniem, swobodą i formalnością oraz nadzorem i upoważnieniem. … polega na przekazaniu narzędzi designerów w ręce osób, które nigdy nie uważały się za związane w jakikolwiek sposób z designem, oraz na zastosowaniu tych narzędzi do zdecydowanie szerszego spektrum problemów.

PROCES DESIGN THINKIN (myślenie rozwiązaniami) – – jak wprowadzać innowacje.?

DEFINIOWANIE: jakie są moje możliwości, czego nie wiem?

TWORZENIE ROZWIĄZAŃ: jaki mam pomysł ?

TESTOWANIE: w jaki sposób mogę sprawdzić mój pomysł ?

ZEBRANIE INFORMACJ I: w jaki sposób mogę zebrać opinie od innych?

REFLEKSJA: czego nauczyłem się, jak mogę to wykorzystać.

Konieczność odkrycia potrzeb klientów jest kluczowe z punktu widzenia biznesu. Kluczowe elementy Design Thinking to : Orientacja na ludzi,  Obserwacja, Wizualizacja,  Prototypowanie

ORIENTACJA NA LUDZI EMPATYZACJA  Proc es myślenia  projektowego rozpoczyna się w świecie  użytkownika i dotyczy problemów życia codziennego . Empatia  i łączy  logikę i emocje. Pobudza intuicję i inspiruje. Ułatwia opracowanie holistycznego i skutecznego rozwiązania.

OBSERWACJA  WYJŚCIE POZA . . . Myślenie projektowe kładzie nacisk na obserwację użytkowników. Głównym jej celem jest zrozumienie doświadczenia klientów, ich umiejętności i ograniczeń. W Design Thinking obserwacja ludzi jest aktywna.

WIZUALIZACJA  O B RAZ IDEI . . . Wizualizacja w Design Thinking zmienia znaczenie informacji. Stosowane techniki tworzenia obrazu pozwalają łączyć efekty niezliczonej liczby obserwacji z propozycjami problemów do rozwiązania.

PROTOTYP Prototypowanie w myśleniu projektowym różni się od podejścia inżynierskiego. W Design Thinking prototyp przedstawia pomysł. Dzięki temu, że możemy testować idee, możemy dopasowywać projekt do potrzeb klientów.

TESTOWANIE. Wykonany prototyp zostaje oddany w ręce użytkownika, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie opinii na jego temat. Dopiero po pozytywnym przejściu testów w naturalnym środowisku można stwierdzić, że produkt czy usługa jest gotowa do wdrożenia.[

Design Thinking jest to proces, w którym możemy otrzymać innowacje oraz ciekawe rozwiązania już istniejących produktów, nie w wyniku kopiowania i ulepszania, lecz przez kreowanie oryginalnych, nowatorskich rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach oraz problemach użytkownika. Metodologia Design Thinking dzięki empatycznemu spojrzeniu na potrzeby użytkownika, czy też odbiorcy oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach składających się ze specjalistów z różnych dziedzin m.in. socjologów, inżynierów, prawników, informatyków jest niezwykle skuteczną metodą opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz szeroko rozumianych projektowań usług, w tym także usług publicznych.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts