id

Co to jest UDI? Coś więcej o tej koncepcji tworzenia innowacji

UDI, User Driven Innovation to proces wykorzystania wiedzy użytkowników w celu rozwijania nowych produktów, usług oraz koncepcji, który bazuje na prawdziwym zrozumieniu potrzeb użytkowników i systematycznie angażuje użytkowników w proces rozwoju przedsiębiorstwa                                                                                                                         Co wyróżnia UDI od tradycyjnego podejścia? Produkowanie tego, co się sprzedaje (technology push), a nie sprzedawanie tego, co jest już wyprodukowane Inwestowanie w umiejętności, zasoby w celu lepszego zrozumienia konsumentów i ich potrzeb (jawnych i ukrytych) Używanie różnorodnych narzędzi i metod w procesie innowacyjnym, kombinacje nie tylko technicznych i biznesowych narzędzi, ale także włączenie w proces innowacyjny fachowej wiedzy i kompetencji innych użytkowników                                                                                                                    Bardziej bezpośrednie obejmowanie konsumentów procesem innowacji przez obserwacje procesów i współuczestnictwo w tworzeniu innowacji Koncepcja UDI wpisuje się w potrzebę rozwijania zewnętrznych źródeł informacji w przedsiębiorstwach Proces wdrażania innowacji w oparciu o UDI powoduje zmiany organizacyjno- marketingowe w przedsiębiorstwach Istotą koncepcji UDI jest komunikacja z klientami stosowane w tym celu techniki i metody badawcze powinny skupiać się na maksymalizacji efektów współpracy przedsiębiorstwo klient          Wdrażanie UDI w przedsiębiorstwach daje szereg korzyści wynikających z interakcji z otoczeniem, ale również napotyka na bariery i problemy o charakterze wewnętrznym, które należy neutralizować Metody i instrumenty które można wykorzystać aby wdrożyć tę koncepcję to Internet, eksperci  lub firmy badawcze, własny zespół analityczny Koncepcje te można przeprowadzić  stosują pogłębione wywiady indywidualne obserwacje, grupy focusowe, panele ekspertów, techniki heurystyczne, techniki projekcyjne, inne techniki analityczne, testowanie, gry Przykładem zastosowania UDI jest forma Dell, która założyła Idea Storm globalną społeczność klientów Dell,   w lutym 2007 W tym czasie społeczność Idea Storm zgłosiła 13778  pomysłów, a Dell  wdrożył 410 z nich  Każdy zarejestrowany użytkownik może zgłosić swój pomysł oraz głosować  i komentować pomysły innych osób dzięki koncepcji „burz” Dell ma możliwość nakierowania użytkowników na jeden, istotny w danym momencie temat i zebrania feedbacku do prowadzonych  działań Jak widać na tym przykładzie UDI to bardzo dobry sposób aby wdrożyć innowacje w firmie.

 

.

 

 

 

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts