DT

Co to jest Design Thinking

Design Thinking to usystematyzowany proces tworzenia nowych rozwiązań. Składa się z pięciu etapów. Poprzez przejście przez wszystkie etapy ułatwia rozwiązanie postawionego sobie wcześniej zagadnienia projektowego .

 Trochę historii

Design Thinking jest metodologią, która powstała w latach 80 i 90 ubiegłego wieku w Dolinie Krzemowej na Uniwersytecie Stanforda. Jednym z głównych pomysłodawców i „ojców” Design Thinking jest David Kelly (profesor z Uniwersytetu Stanforda). Jest on jednym z założycieli biura projektowego Ideo, w którym projektowane są nowe usługi, czy też produkty, opierającego swoją działalność na metodologii Design Thinking. Ideo jest jedną z przodujących firm w swej dziedzinie, współpracuje z takimi firmami jak Apple, Shimano oraz GE i ma swoje biura na całym świecie. To właśnie Ideo, jako pierwsze, wprowadziło komercyjne zastosowanie Design Thinking. W firmie Ideo metodologia DT jest wykorzystywana nie tylko do tworzenia nowych produktów, wzornictwa, czy też doradztwa strategicznego, ale również do tworzenia planów marketingowych .

Dlaczego właśnie Design Thinking i co to jest?

Design Thinking jest to metodologia oparta na głębokim zrozumieniu potrzeb a także problemów użytkowników. Prowadzi do kreowania nowych, innowacyjnych produktów, czy też usług poprzez usystematyzowany proces. Jednak do otrzymania produktów pożądanych przez użytkowników, niezbędne jest wykonanie kilku podstawowych elementów związanych z metodologią Design Thinking. Pierwszą z nich jest stworzenie interdyscyplinarnych zespołów. Dlaczego interdyscyplinarne? Spojrzenie na dany produkt z wielu perspektyw jest niezwykle cenne, np. inżynier na dane rozwiązanie będzie patrzył z innej perspektywy niż prawnik. Sama definicja interdyscyplinarności ze słownika języka polskiego mówi: interdyscyplinarny – złożony z naukowców reprezentujących różne gałęzie wiedzy . Zespoły złożone z ekspertów z różnych dziedzin prowadzą do pobudzenia w każdym z nich kreatywności, która jest niezbędna do otrzymania innowacyjnych produktów. Wspólna praca osób w grupie daje nieszablonowe rozwiązania, czasem nawet abstrakcyjne. Co istotniejsze nawet jeśli są to rozwiązania niewykonalne, nie odrzucamy ich na samych początku procesu. Innymi ważnymi elementami w tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów jest zadbanie o to, aby w danym zespole nie doprowadzić do podziału hierarchicznego. Jednym z ważniejszych wytycznych jest również zadbanie o równorzędne traktowanie każdego partnera w zespole . Każdy zespół powstaje do wykonania określonego projektu. Jest to ważne, aby każda osoba zaangażowana w projekt wkładała maksymalnie tyle ile jest w stanie dać. Dodatkowo przy wykonywaniu danego projektu niezbędna jest sprzyjająca atmosfera oraz miejsce które samo z siebie włącza kreatywność tzw. creative space. Zespoły odpowiedzialne są za generowanie pomysłu, który będzie innowacyjny i możliwy do wykonania oraz są odpowiedzialne za prototypowanie i testowanie danych rozwiązań. Drugim ważnym założeniem Design Thinking jest koncentracja na użytkowniku. Użytkownik – nie ja! W tym założeniu najważniejsze jest zrozumienie uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb danego użytkownika. Dlaczego właśnie użytkownik, a nie ja? Patrząc na dany produkt ze swojej perspektywy, zauważamy tak naprawdę nasze potrzeby i nie jesteśmy w stanie zauważyć czegoś innego. Wszystko przez to, że mamy swoje przyzwyczajenia oraz upodobania. „Tworząc innowację, trzeba sięgnąć na zewnątrz, po wiedzę i nowych ludzi”, często zmiana środowiska w którym wykonywany jest projekt wpływa pozytywnie na otrzymane wyniki .Eksperymentowanie to ostatnia, nie mniej ważna część metodologii. Nie bójmy się eksperymentować. Właśnie dzięki modyfikowaniu, eksperymentowaniu możemy osiągnąć to czego oczekujemy, czyli produkt, który będzie się sprzedawał. Dodatkowo poprzez eksperymentowanie oraz późniejsze przedstawianie danego rozwiązania użytkownikom, możemy zebrać bardzo cenny feedback. Daje nam to możliwość ciągłego modyfikowania i sprawdzania czy nasze rozwiązanie przynosi oczekiwany efekt.

 Etapy Design Thinking.

Pierwszym etapem jest Empatia. Empatia jest odpowiedzialna za zrozumienie potrzeb użytkownika. Etap ten nazywany często jest wejściem w skórę użytkownika, ponieważ próbujemy zrozumieć potrzeby i problemy odbiorców, nie nasze. Nie koncentrujemy się na sobie, lecz na użytkowniku, który w późniejszym okresie będzie naszym klientem. Dodatkowo możemy spojrzeć na dany temat z szerszej perspektywy, dzięki czemu nie zamykamy się w czterech ścianach. Najczęściej stosowanym narzędziem na etapie Empatii są wywiady z odbiorcami.  Drugim etapem jest Definicja problemu. Na tym etapie informacje, które zostały zebrane wcześniej, ulegają syntezie. W tym momencie następuje również zdefiniowanie co tak naprawdę jest rzeczywistym problemem, bądź też ustalenie potrzeby danego użytkownika. Etap ten wymaga szerokiego spojrzenia na dane zagadnienie, dużych nakładów pracy oraz dokładnej analizy otrzymanych informacji, aby nie popełnić błędu przy określaniu faktycznego problemu. Pomyłka na tym etapie może w rzeczywistości skutkować porażką, czyli zainwestowane pieniądze, czas oraz energia nie skutkują osiągnięciem postawionego sobie wyzwania. Skutkuje to powrotem do etapu Empatii i cały proces musi zostać powtórzony od początku.  Kolejnym etapem, trzecim, jest Generowanie pomysłów. Jest to jeden z najbardziej kreatywnych etapów w całej metodologii Design Thinking. Głównym celem tego etapu jest wygenerowanie jak największej liczby pomysłów, nawet tych najbardziej abstrakcyjnych. Następnie spośród nich, poprzez demokratyczne wybory wewnątrz zespołu, wybierany jest jeden, który będzie rozwijany w dalszych etapach. Efektywność tego etapu uzależniona jest od przebiegu dwóch pierwszych kroków, czyli Empatii oraz Definicji problemu. Najczęściej stosownym narzędziem jest burza mózgów.  Prototypowanie to czwarty z etapów. Wybrany pomysł, dzięki użyciu prostych narzędzi i materiałów np. kleje, kartki, kartony, mazaki, kredki itp. jest prototypowany. Prototyp ma pokazać funkcje jakie będzie posiadał gotowy produkt. Produkty najczęściej przyjmują formę modelów 3D, z kolei prototypy usług można przedstawić w formie makiety, czy też storyboard`u. Ostatnim etapem Design Thinking jest Testowanie. Wykonany prototyp zostaje oddany w ręce użytkownika, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie opinii na jego temat. Dopiero po pozytywnym przejściu testów w naturalnym środowisku można stwierdzić, że produkt czy usługa jest gotowa do wdrożenia.

 DESIGN THINKING A INNOWACJE

Każdy z 5 etapów Design Thinking można przypisać do jednego z aspektów wymienionych wcześniej. Pierwsze dwa etapy odpowiadają za znalezienie realnego problemu, którego rozwiązania oczekują odbiorcy. Dzieje się tak, ponieważ projektanci pracując nad danym rozwiązaniem zaczynają od wyjścia „do ludzi”. To właśnie poprzez wywiady, obserwacje, czasem ankiety projektanci dowiadują się z jakimi problemami przyszli odbiorcy ich rozwiązań borykają się. Dokładne opracowanie pozyskanych informacji pozwala na znalezienie odpowiedniego rozwiązania dopasowanego do jego przyszłych użytkowników. Dzieje się to na etapie Generowania pomysłów. Etap ten jest odpowiedzią na warunek stworzenia nowego, lepszego rozwiązania starego problemu. Ostatnie dwa etapy tj. prototypowanie oraz testowanie, pozwalają na szybkie i tanie sprawdzenie, czy pomysł opracowany przez projektantów jest właściwym rozwiązaniem postawionego problemu oraz czy planowany koszt jest akceptowalny przez  odbiorców i w jakim stopniu. Dzieje się tak dzięki temu, że projektanci ponownie zwracają się w kierunku przyszłych odbiorców. Po zebraniu informacji zwrotnej, po testach, następuje weryfikacja zebranych danych i decyzja, czy pomysł jest już gotowy. Po tym etapie można rozpocząć pracę nad wprowadzeniem go na rynek lub zastanowić się czy należy się cofnąć do któregoś z etapów, aby poprawić wykazane błędy. Takie podejście pozwala na pełne dopasowanie projektowanych działań do potrzeb rynku realnie przybliżając nasz produkt do miana innowacji.

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts