Spin off – przedsiębiorstwo powstałe poprzez oddzielenie  się z jednostki macierzystej. Wyróżnia się spin offy powstałe jako jednostki rozdzielone z korporacji oraz rozdysponowane z placówek naukowych, których celem jest komercjalizacja technologii i przekaz wiedzy.