Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – program działający na przestrzeni lat 2014-2020, którego zadaniem jest wspieranie innowacji społecznych jak również podwyższenie poziomu zatrudnienia w kraju oraz poprawa w funkcjonowaniu administracji publicznej.
Na realizacje tego projektu Europejski Fundusz Społeczny przeznaczy 4,4 mld euro.

Do głównych celów programu należy:

-wzrost zatrudnienia

– wspieranie mobilności wsród pracowników

– zwiększenie spójności społecznej

– inwestycja w edukacje

– wzmocnienie skuteczności administracji

Priorytety Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

  • Osoby młode na rynku pracy

Budżet: 1 757 mln euro

Obejmuje działania przyczyniające się do akwizycji zawodowej i poprawy sytuacji zawodowej wśród ludzi młodych ( 15-29 lat).

  • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Budżet: 739 mln euro

Obejmuje działania mające na celu wprowadzenie reform systemów i struktur w obszarach publicznych.

  • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Budżet: 1 056 mln euro

Obejmuje działania wspierające jakość i skuteczność szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej na wiedzy.

  • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Budżet: 670 mln euro

Obejmuje działania przyczyniające się do realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych.

  • Wsparcie dla obszaru zdrowia

Budżet: 301 mln euro

Obejmuje działania dotyczące rozwoju i wprowadzania programów profilaktycznych dotyczących chorób, które mają negatywny wpływ na skuteczność w pracy.

  • Pomoc techniczna

Budżet: 164 mln euro

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powrót do Strony Głównej