Narodowe Centrum Nauki – krajowy organ wykonawczy, mający swoją siedzibę w Krakowie. Głównym celem jest pomoc oraz finansowanie stypendiów doktorskich,staży po osiągnięciu stopnia naukowego doktora oraz projektów badawczych.

Realizuje i ogłasza programy, które przyznają granty m.in. Opus, Preludium, Sonata, Harmonia, Maestro. Instytucja często organizuje konkursy, których misją jest wspieranie badań podstawowych, głównie prac eksperymentalnych i teoretycznych.

Dostarczają  nową wiedzę, doświadczenie o podstawach zjawisk bez nacisku na zastosowanie komercyjne. Istotną rolą jednostki jest sprawowanie nadzoru nad  realizacją wyżej wymienionych zadań.

Priorytetem NCN

jest również pomoc młodym naukowcom, aby mogli się rozwijać oraz rozpocząć pełną parą karierę naukową. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego docenił pracę agencji, dzięki temu NCN ma przewiej by móc zlecać wykonywanie zadań zakresu badań podstawowych innym podmiotom działającym na rzecz rozwoju i  nauki.

Narodowe Centrum Nauki

Powrót do Strony Głównej