Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest  rządową agencją, która skupia się na pomocy w stwarzaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii rozwijając innowacyjność.

Tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki.

Funkcjonowanie Centrum opiera się na wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem. Organizacja ta realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, nauko-technicznej. To platforma efektywnego dialogu między środowiskiem nauki  i firm.

Misją NCBR jest

zachęcanie i wspieranie polskich jednostek naukowych. Wspieranie przedsiębiorstw w tworzeniu zdolności do stwarzania i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Centrum spełniając swoje cele

troszczy się o to, by wydawane na prace badawczo-rozwojowe  pieniądze pochodzące ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej  dostarczały jak największe korzyści dla Polski.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Powrót do Strony Głównej