Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka-  jeden z kluczowych programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który w pełni finansowany jest ze środków europejskich.
Założenia projektu skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy chcą realizować oraz wprowadzać innowacyjne projekty, związane z analizowaniem i rozwojem, nowoczesnymi metodami, inwestycjami o dużej randze dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych.

Głównym priorytetem jest wspieranie innowacyjności. Dotyczy to się głównie przedsiębiorstw, instytucji oraz jednostek naukowych oferującym przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości.

Obszar Projektu obejmuje zakres innowacyjności produktowej, marketingowej , procesowej oraz organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają do powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Nie ma żadnych przeciwwskazań i  barier, aby zostało udzielone wsparcie.

Misją Programu Innowacyjna Gospodarka jest rozwój i wzmocnienie polskiej gospodarki bazując na innowacyjnych przedsiębiorstwach. Priorytet ten zostanie uzyskany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
· Poszerzenie innowacyjności przedsiębiorstw
· Rozwój konkurencyjności polskiej nauki
· Zwiększenie udziału nauki w rozwoju gospodarczym
· Zwiększenie roli innowacyjnych artykułów, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
· Wprowadzanie pewniejszych i lepszych miejsc pracy
· Wdrażanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

Fundusze, które dysponuje Program zostały podzielone na osie priorytetowe, dzięki którym pozwolą osiągnąć cel główny oraz cele szczegółowe.

Innowacyjna Gospodarka

Powrót do Strony Głównej