Z przepisów prawa wynika, że wycena nieruchomości jest procesem składającym się z trzech głównych etapów:  gromadzenie informacji o dokonywanych transakcjach (Art. 153. 1. UOGN),  przeprowadzanie analizy zgromadzonego materiału informacyjnego (§ 3. 2. RozpWycena), sporządzanie operatów szacunkowych (UOGN, RozpWycena).