Wycena przedsiębiorstwa to proces, którego zadaniem jest ustalenie wartości spółki na określony moment w czasie za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz. Wycena określa siłę i pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Ten proces wykorzystywany jest w sytuacjach, np.: Emisje nowych akcji, Fuzje lub przejęcia przedsiębiorstw, Ubezpieczenia, Zmiany własnościowe, Zabezpieczenia kredytów, Kontrakty menadżerskie.