Skip to main content

Modele wyceny innowacji

Wycena przedsiębiorstwa to proces, którego zadaniem jest ustalenie wartości spółki na określony moment w czasie za pomocą ustalonych ocen, reguł i analiz. Wycena określa siłę i pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Ten proces wykorzystywany jest w sytuacjach, np.: Emisje nowych akcji, Fuzje lub przejęcia przedsiębiorstw, Ubezpieczenia, Zmiany własnościowe, Zabezpieczenia kredytów, Kontrakty menadżerskie.

Gala Przedsiębiorców

W dniu 14 lutego 2014 r. w Tychowie odbyła się uroczysta Gala Przedsiębiorców pn. „Tychowskie Skrzydła Rozwoju”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w nowo wyremontowanej sali widowiskowo-kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a część bankietowa w budynkach gimnazjum. W uroczystości wzięło udział ponad 300 osób, a swoją obecnością uświetnili przedstawiciele nauki, a także przedstawiciele władz samorządowych i centralnych m.in. […]