Inteligentne liczniki wkraczają do Polski! Do 2020 roku w Polsce 80% gospodarstw domowych będą używać inteligentnych liczników. Wzrastająca konsumpcja prądu oraz przepisy unijne nakłaniają społeczeństwo do korzystania z takiej innowacji. Głównym celem wprowadzenia takiej technologii jest kontrola nad tym, co naprawdę dzieje się w sieci energetycznej na każdym poziomie. Pojawia się pojęcie jak smart grid, […]