Program operacyjny  Kapitał Ludzki powstał ze środków z  Funduszy Europejskich. Realizowany w Polsce w latach 2007-2013 w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy. Przedsiębiorcy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mają prawo spełniać projekty przyczyniające się do podwyższenia kompetencji osób pracujących. Także zarządzających działalnością gospodarczą, aktywizacji osób bezrobotnych, podnoszenia poziomu kształcenia. Wzmocnienie ekonomii społecznej, […]