Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka-  jeden z kluczowych programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który w pełni finansowany jest ze środków europejskich. Założenia projektu skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy chcą realizować oraz wprowadzać innowacyjne projekty, związane z analizowaniem i rozwojem, nowoczesnymi metodami, inwestycjami o dużej randze dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii komunikacyjnych […]