Narodowe Centrum Nauki – krajowy organ wykonawczy, mający swoją siedzibę w Krakowie. Głównym celem jest pomoc oraz finansowanie stypendiów doktorskich,staży po osiągnięciu stopnia naukowego doktora oraz projektów badawczych. Realizuje i ogłasza programy, które przyznają granty m.in. Opus, Preludium, Sonata, Harmonia, Maestro. Instytucja często organizuje konkursy, których misją jest wspieranie badań podstawowych, głównie prac eksperymentalnych i teoretycznych. Dostarczają  nową wiedzę, […]