Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest  rządową agencją, która skupia się na pomocy w stwarzaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii rozwijając innowacyjność. Tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Funkcjonowanie Centrum opiera się na wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem. Organizacja ta realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, nauko-technicznej. To platforma efektywnego dialogu między środowiskiem nauki  i firm. Misją […]