Skip to main content

Zapraszamy na IV spotkanie IATI MBM

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) dotyczące projektów wspierających komercjalizację wyników badań oraz realizację polityki regionalnej w Małopolsce, które odbędzie się w dniu 13.03.2017 r. w sali konferencyjnej nr 106, paw. A-0, Kraków, al. Mickiewicza 30 w godzinach 12.00-15.00. Celem spotkań organizowanych przy współpracy z CTT AGH i CTT Politechniki Krakowskiej jest: nawiązanie i […]

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program operacyjny  Kapitał Ludzki powstał ze środków z  Funduszy Europejskich. Realizowany w Polsce w latach 2007-2013 w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy. Przedsiębiorcy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mają prawo spełniać projekty przyczyniające się do podwyższenia kompetencji osób pracujących. Także zarządzających działalnością gospodarczą, aktywizacji osób bezrobotnych, podnoszenia poziomu kształcenia. Wzmocnienie ekonomii społecznej, […]

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodark...

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka-  jeden z kluczowych programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który w pełni finansowany jest ze środków europejskich. Założenia projektu skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy chcą realizować oraz wprowadzać innowacyjne projekty, związane z analizowaniem i rozwojem, nowoczesnymi metodami, inwestycjami o dużej randze dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii komunikacyjnych […]

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki – krajowy organ wykonawczy, mający swoją siedzibę w Krakowie. Głównym celem jest pomoc oraz finansowanie stypendiów doktorskich,staży po osiągnięciu stopnia naukowego doktora oraz projektów badawczych. Realizuje i ogłasza programy, które przyznają granty m.in. Opus, Preludium, Sonata, Harmonia, Maestro. Instytucja często organizuje konkursy, których misją jest wspieranie badań podstawowych, głównie prac eksperymentalnych i teoretycznych. Dostarczają  nową wiedzę, […]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest  rządową agencją, która skupia się na pomocy w stwarzaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii rozwijając innowacyjność. Tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Funkcjonowanie Centrum opiera się na wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem. Organizacja ta realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, nauko-technicznej. To platforma efektywnego dialogu między środowiskiem nauki  i firm. Misją […]