Skip to main content

Broker Innowacji na Politechnice Koszali...

Na Politechnice Koszalińskiej rozpoczął działalność broker innowacji, który nawiązuje współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem. Funkcję tę od października ubr. pełni Paweł Materka. Jego rola polega m.in. na nawiązywaniu współpracy z doktorantami i studentami, którzy wykazują potencjał naukowy oraz mają predyspozycje i chęci do realizacji pomysłów naukowo-biznesowych lub realizacji grantów skierowanych na komercjalizację wiedzy. Broker, […]

Program HORIZON 2020, szansą dla przedsi

Horyzont 2020 to program skierowany na badania naukowe i innowacje w Europie. Program jest następstwem 7PR, który realizowany był w latach 2007-2013r. W programach Ramowych polscy naukowcy uczestniczą już od 1999 roku, ich udział w poprzednich latach programowania wyniósł odpowiednio: 5. Program Ramowy – 1760 projektów z Polski – suma dofinansowań 150 mln euro. 6. […]