Na Politechnice Koszalińskiej rozpoczął działalność broker innowacji, który nawiązuje współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem. Funkcję tę od października ubr. pełni Paweł Materka.

Jego rola polega m.in. na

nawiązywaniu współpracy z doktorantami i studentami, którzy wykazują potencjał naukowy oraz mają predyspozycje i chęci do realizacji pomysłów naukowo-biznesowych lub realizacji grantów skierowanych na komercjalizację wiedzy.

Broker, dzięki spotkaniom ze środowiskiem biznesowym, będzie też miał możliwości tworzenia koncepcji prac magisterskich i doktoranckich powiązanych z lokalnym biznesem, jak również w założeniu działalności gospodarczej, przy wsparciu potencjału naukowego Politechniki Koszalińskiej. 

„Moją rolą będzie również przeprowadzanie szkoleń wśród społeczności akademickiej np. jak tworzyć pomysł na biznes, tak by był on innowacyjny, a zarazem potrzebny gospodarce” – mówi Paweł Materka. Natomiast współpraca brokera z przedsiębiorstwami polegać ma na tworzeniu pomostu współpracy w zakresie sprzedaży licencji, tworzenia spółek i konsorcjów, których udziałowcem będzie nasza uczelnia.

Informacje o brokerze:

Paweł Materka – absolwent SGGW w Warszawie, doktorant i absolwent WILŚiG na Politechnice Koszalińskiej oraz absolwent WNE Politechniki Koszalińskiej.
Doradca zawodowy, audytor efektywności energetycznej, certyfikowany monter urządzeń energii odnawialnej, certyfikowany grafik komputerowy. Autor systemu finansowania kół naukowych na PK. Alumni oraz V-ce president of Finance AIESEC KL Koszalin 2007/2008, prezes Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości oraz założyciel Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Politechnice Koszalińskiej. Od 2007 roku trener przedsiębiorczości i rynku pracy oraz szkoleniowiec w zakresie umiejętności interpersonalnych, finansów i transferu innowacji.

W ramach działalności organizacji pozarządowych i pracy w instytucjach, koordynator 10 projektów realizowanych ze środków UE, w tym 2 realizowanych za granicą.

Wśród zawodowych zainteresowań brokera należą m.in. grafika komputerowa, rozwój usług internetowych, pozyskiwanie środków finansowych na działalność innowacyjną, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw, nawiązywanie współpracy B2B oraz B+R, a także wielokierunkowy rozwój kompetencji na rynku pracy.

Bezpłatne szkolenie:

Planowane są m.in. szkolenia z zakresu pozyskania funduszy na działalność innowacyjną. Tworzenie firm innowacyjnych w różnych formach komercjalizacji wiedzy oraz szkolenia z wyceny technologii i własności intelektualnej.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.broker.innowacji.pl, na której znajdziecie szczegóły i terminy warsztatów. Można także zapisać się na bezpłatny newsletter, na który będą przesyłane możliwości udziału w szkoleniach. W tym celu wystarczy przesłać wiadomość z tytułem „Zgoda newsletter innowacje” na adres broker@innowacji.pl.

Biuro brokera innowacji mieści się w Parku Naukowo-Technologicznym, pok. 106C. Spotkania z osobami zainteresowanymi współpracą będą możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 506 016 137.