Jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu właśnie został rozpoczęty program stażowy mający na celu rozwój sektora kosmicznego. Opracowana przez Ministerstwo Rozwoju Polska Strategia Kosmiczna wpisuje się w program stażu agencji ARP. ARP poszukuje pracowników!

„Sektor kosmiczny, jak każdy segment gospodarki, potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., realizując misję wspierania innowacji oraz wychodząc naprzeciw tej potrzebie, wspólnie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego ogłasza konkurs dla młodych inżynierów w ramach programu stażowego. Mam głęboką nadzieje, że projekt ten umożliwili młodym naukowcom możliwość realizacji swej pasji w Polsce” – wypowiedź Marcina Chludzińskiego, prezesa ARP.

Głównym celem organizowanych staży jest

wykształcenie specjalistycznych kadr sektora technologii kosmicznych. Dodatkowo zdobycie przez młodych naukowców doświadczenia (a co za tym idzie rozwój ich kariery) oraz współpraca uczelni i firm kosmicznych. Program zapewnia wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności uczestników w praktyce.

„Firmy sektora kosmicznego swoją przewagę konkurencyjną budują na unikalnym know how. Wysokie wymagania kompetencyjne i jakościowe, jakie niosą za sobą technologie kosmiczne automatyka i robotyka sprawiają, że polski sektor nowoczesnych technologii jest także dystrybutorem najnowocześniejszych rozwiązań organizacyjnych” – oznajmił Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Oferta stażu kierowana jest głównie do

absolwentów posiadających tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. Oferowana w kierunkach; lotnictwo i kosmonautyka, fizyka techniczna, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, informatyka elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika oraz inżynieria materiałowa. Dwunastu najbardziej uzdolnionych i kompetentnych uczestników stażu zostanie po jego zakończeniu zatrudnionych w firmie z sektora kosmicznego.

Według założeń Polskiej Strategii Kosmicznej zaprezentowanych przez Ministerstwo Rozwoju obroty polskiego sektora kosmicznego w 2030 roku wyniosą 3% na rynku Europejskim.